รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210041

กำลังรอข้อมูลครับ/ค่ะ

Read More

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในการทำงานประจำด้วยกระบวนการจัดการความรู้

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การส […]

Read More
X