ต้อนรับ Mr.Praveen Kumar อุปทูตอินเดียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr.Shirish Jain กงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาตร์  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา และคณะกรรมการศูนย์อินเดียศึกษา ให้การต้อนรับ Mr.Praveen Kumar อุปทูตอินเดียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr.Shirish Jain กงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาส เดินทางมาเยือนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการและการจัดทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

ใส่ความเห็น

X