พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี

คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี  เพื่อรำลึกถึงคุณความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะสังคมศาสตร์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  คณะสังคมศาสตร์   ในวันอังคารที่  25  มิถุนายน  2562 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

Photo Gallery

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X