คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขอขมา ขอพร และแสดงความเคารพผู้อาวุโส เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์  ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ บริเวณห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โดยมี บุคลากร นักศึกษา  เข้าร่วมพิธี 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 
เวลา 10.30 น. – ผู้อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 
พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 
10.45 น. – ตั้งขบวนดำหัว เครื่องสักการะ ณ บริเวณหน้าสำนักงานคณะ 
และเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณพิธี 
11.00 น. – ผู้อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สรงน้ำ 
พระพุทธรูป มอบเครื่องดำหัว และขอพรจากผู้อาวุโส 
ผู้บริหาร และคณาจารย์ 
– ผู้แทนผู้อาวุโสกล่าวให้พรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษา 
12.00 น. – เสร็จพิธีขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
13.30 น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเตรียมตัวเดินทางไปร่วมพิธี ดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14.00 น. – ตั้งขบวนดำหัว และร่วมเดินขบวนกับคณะ/ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
– เข้าร่วมพิธีการดำหัวฯ ของมหาวิทยาลัย 
15.30 น. – เสร็จสิ้นพิธี และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน 

Photo Gallery

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X