รับสมัครนักศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนส่วนกลาง) ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 – 10 มกราคม 2562

รับสมัครนักศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลั […]

Read More

รับสมัครนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาเพื่อสมัค […]

Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะสังคมศาสตร์ งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใส่ใจเรื่องสุขภาพ […]

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ E2100051 ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

รายละเอียด 1.  ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม […]

Read More

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่ […]

Read More

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร […]

Read More

รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง ร่วมประชุม Cluster Meeting “ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education”

รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบ […]

Read More
X