ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ และคณะ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานด้านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันพุฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X