โครงการ Social Sciences International Day 2019 (“Shim Show Share” EP. 1 Multicultural)

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Social Sciences International Day 2019 (“Shim Show Share” EP. 1 Multicultural)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความมั่นใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นนานาชาติ (Global Citizen) ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นนานาชาติของคณะสังคมศาสตร์ ณ ข่วงวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์

เผยแพร่ : https://www.cmu.ac.th/th/article/0e030268-b725-410b-9d6e-952f06c046df

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X