โครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme – ทุน Duo-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 21 พ.ค. 61 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ผ่านทางเว็บไซต์และสมัครได้โดยตรงต่อไป (http://www.asemduo.org/03_forms/forms_04.php) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

DUO-Sweden 2018 General Description

ทุน Duo-Sweden 2018

ใส่ความเห็น

X