โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Algarve ประเทศสเปน

 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2018-2019 (กันยายน2018 – กรกฎาคม 2019)  ณ University of Algarve ประเทศสเปน  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม  2561 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X