โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น  (Fall 2018) ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 6 เดือน – 1 ปี (ตุลาคม 2018-กันยายน 2019) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X