โครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา จัดโครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 -18.00 น.โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษากระบวนวิชา154389 ตอน 701 : สิ่งแวดล้อมและความเคลื่อนไหวทางสังคม ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการเกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

https://www.cmu.ac.th/th/article/7539e477-dc9d-4f84-85e2-4bbdad0a557f

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X