แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

คุณจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะสังคมศาสตร์  แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ  คณะมนุษยศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​​

ใส่ความเห็น

X