เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กระทรวงกลาโหม

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ จัดการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กระทรวงกลาโหม เพื่อการดำเนินงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในระหว่างวันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ 

แกลลอรี่

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X