สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม “ปิดเทอมนี้ ยืมน๊าน นาน”

 

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม “ปิดเทอมนี้ ยืมน๊าน นาน” ยืมหนังสือตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 คืนหนังสือในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

  • เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ยังอยู่ในหลักสูตร (ยกเว้นนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)
  • ไม่มีหนี้สินและหนังสือค้างส่งกับห้องสมุดใดๆ ในภาคการเรียนที่ผ่าน
  • สิทธิในการยืมหนังสือให้เป็นไปตามประเภทของสมาชิก
  • กรณีหนังสือหาย/ ชำรุด/ คืนหนังสือเกินกำหนดส่ง จะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบของห้องสมุด
  • สมัครเข้าร่วมโครงการที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 13 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ : โครงการดังกล่าว ยืมหนังสือได้เฉพาะห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจเท่านั้น

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X