สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม “ปิดเทอมนี้ ยืมน๊าน นาน”

 

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม “ปิดเทอมนี้ ยืมน๊าน นาน” ยืมหนังสือตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 คืนหนังสือในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

  • เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ยังอยู่ในหลักสูตร (ยกเว้นนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)
  • ไม่มีหนี้สินและหนังสือค้างส่งกับห้องสมุดใดๆ ในภาคการเรียนที่ผ่าน
  • สิทธิในการยืมหนังสือให้เป็นไปตามประเภทของสมาชิก
  • กรณีหนังสือหาย/ ชำรุด/ คืนหนังสือเกินกำหนดส่ง จะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบของห้องสมุด
  • สมัครเข้าร่วมโครงการที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 13 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ : โครงการดังกล่าว ยืมหนังสือได้เฉพาะห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจเท่านั้น

ใส่ความเห็น

X