ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก National Chi Nan University (NCNU)

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Hugh Pei-Hsiu Chen, Distinguished Professor & Director Department of Southeast Asian Studies & Center for Southeast Asian Studies, National Chi Nan University, Taiwan และคณะฯ โอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X