ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก National Chi Nan University (NCNU)

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Hugh Pei-Hsiu Chen, Distinguished Professor & Director Department of Southeast Asian Studies & Center for Southeast Asian Studies, National Chi Nan University, Taiwan และคณะฯ โอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

ใส่ความเห็น

X