ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน อุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและดวงพระวิญญาณของพญามังรายมหาราช พญางำเมือง พ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลและ ความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมา ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

Photo Gallery

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X