คณะสังคมศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี ประจำปี 2561

คุณจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี  ประจำปี 2561  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X