รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับคณะ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์

  1. ประกาศคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับคณะตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  ภาควิชาภูมิศาสตร์  
  2. แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา 

ใส่ความเห็น

X