รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับคณะ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์

  1. ประกาศคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับคณะตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  ภาควิชาภูมิศาสตร์  
  2. แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา 

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X