รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายละเอียด :

  1.  ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์  
  2. แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา 

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X