รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210052 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E210052 อัตราเงินเดือน 41,000 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าวโดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210052 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย61

มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560


This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X