ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา อัตราเลขที่ E210046 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E210046 อัตราเงินเดือน 37,0๐๐ บาท  ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์   053943507  ต่อ 101 หรือ 081-9504726 email: mass.fss@gmail.com หรือดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ http://soc-dev.soc.cmu.ac.th/

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/Application Form

  1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์  ตำแหน่งเลขที่  E210046
  2. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/application_form
  3. มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560

ใส่ความเห็น

X