รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี   รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์  และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ในการตรวจประเมินฯ โดยได้ รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา  ชาติอภิศักดิ์  รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  โชคถาวร  รองศาสตราจารย์

แกลอรี่

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X