พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

คณะสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยในช่วงเช้าเป็นการแนะนำภาพรวมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทํากิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด รวมถึงระบบการเรียนการสอน และบทบาทของนักศึกษาต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะสังคมศาสตร์ ในช่วงบ่ายนักศึกษารับฟังการแนะนำการเรียนการสอน พร้อมทั้งพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละภาควิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 

https://www.cmu.ac.th/th/article/b5439402-52a6-464c-af29-2e7437424411

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X