พิธีดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์อาวุโส ผู้บริหารคณะ บุคลากร นักศึกษา  วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ (กระจก SB4107)

 

ใส่ความเห็น

X