ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

 

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ที่ URL http://sis.cmu.ac.th

ใส่ความเห็น

X