ประชาสัมพันธ์ Burapha University Summer Camp 2018

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Burapha University Summer Camp 2018  ในระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าพี่พัก ค่าอาหาร และค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

เอกสารประกอบ  : ประชาสัมพันธ์ Burapha University Summer Camp 2018

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X