ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 04101 (อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 04101 (อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์) 

ใส่ความเห็น

X