ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210016 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561

      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210016 วุฒิปริญญาเอกอัตราเงินเดือน 37,000 บาท  วุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 24,000 บาท  สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนในสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

–  ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210016
–   ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/application_form
–  มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X