ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ อัตราเลขที่ E210047 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์  ตำแหน่งเลขที่ E210047 อัตราเงินเดือน 37,0๐๐ บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๓๕๒๓ หรือดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ http:// www.soc.cmu.ac.th

  1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ อัตราเลขที่  E210047
  2.  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/application_form
  3.  มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560

ใส่ความเห็น

X