ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตราเลขที่ E210049 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  ตำแหน่งเลขที่ E210049 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ โทรศัพท์  0-5394-3505 หรือดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ http:// www.soc.cmu.ac.th

  1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  อัตราเลขที่ E210049
  2. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/application_form

ใส่ความเห็น

X