ประกาศรับสมัครทุน Australian Awards – ASEAN Scholarships

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ประกาศรับสมัครทุน Australian Awards – ASEAN Scholarships ซึ่งได้จัดสรรไว้ จำนวน 50 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2019 ณ ประเทศออสเตรเลีย (โดยรับสมัครเฉพาะผู้ที่เป็นพลเมืองใน 4 ประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย) ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง (http://goo.gl/F9tGcn) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

เอกสารประกอบ : ประกาศรับสมัครทุน Australian Awards – ASEAN Scholarships

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X