ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสหสิขาลัย (งานปรับปรุงลานกิจกรรมเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ทางวิชาการ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสหสิขาลัย

ใส่ความเห็น

X