ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลเฉพาะด้านระดับ Workstation สำหรับการประมวลผลรูปภาพ และปฏิบัติการทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการเฉพาะด้านรีโมทเซนซิ่ง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X