นำ Dr. Zin Mar Latt, Professor, Anthropology Departmant, Yadanarbon University of Mandalay, Myanmar และคณะฯ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Zin Mar Latt, Professor, Anthropology Departmant, Yadanarbon University of Mandalay, Myanmar และคณะฯ  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์  นำเข้าพบในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  Qualitative Data Analysis Workshop และ Academic Report Writing Workshop สำหรับคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Teaching and Research Capacity Building at University of Mandalay (TRCAB-MU)  ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมด้านระเบียบวิธีวิจัยและให้ทุนทำวิจัยแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์  ภายใต้การสนับสนุนจาก International Development Research Center (IDRC) ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

แกลลอรี่

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X