ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดเปิดรับใบสมัครระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. (สำหรับทุนนักศึกษาวิจัย) และ เวลา 13.30 – 16.00 น. (สำหรับทุนนักศึกษาปริญญาตรี) ที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ หากเลือกสนามสอบที่เชียงใหม่ กรุณาส่งใบสมัครที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เวลา 13.30 – 16.00 น.  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป (http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

  1. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
  2. 2019_Guidelines_Research_E
  3. 2019_Guidelines_Undergraduate_E

ใส่ความเห็น

X