ต้อนรับ Dr. Reena Marwah, Senior fellow, Indian Council for Social Science Research, Ministry of Human Resource Development, Government of India

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ กรรมการศูนย์อินเดียศึกษาฯ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Reena Marwah, Senior fellow, Indian Council for Social Science Research, Ministry of Human Resource Development, Government of India ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินเดีย ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561

ใส่ความเห็น

X