ต้อนรับผู้แทนจาก University of Bonn, ประเทศเยอรมนี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณ  อาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติ และอาจารย์ Stefan Sylla  คณาจารย์สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Sopon Naruchaikusol, Research Associate, Environment, Migration, Resilience Research Group, Department of Geography, University of Bonn, ประเทศเยอรมนี ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมเยียนและร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

ใส่ความเห็น

X