ต้อนรับผู้แทนจากสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยในโอกาสเดินทางมาเยือน เยี่ยมชมสถานที่ Indian Studies Center ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา  ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ Mr.Abbagani Ramu, Charge d’ Affaires a.i  อุปทูตอินเดีย พร้อมด้วย Mr.K.G.Praveen  Kumar ที่ปรึกษา สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย และ Mr. Shirish Jain กงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่และภริยา ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ICCR ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X