ติดต่อ/สอบถาม คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์

Assoc. Prof. Dr.Thapin Phatcharanurak

 • Address

  คณะสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 • E-mail

  pthapin@gmail.com, thapin.p@cmu.ac.th

 • Phone

  (66 53) 943501 Fax : (66 53) 222763

ติดต่อ/สอบถาม คณบดี

Contact

Send and email. All fields with an * arerequired.

X