ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา

ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
อาจารย์ประจำภาควิชา


088-8888888

rwiwatwongwana@gmail.com

วิชาที่สอน


– BA and MA in Social Science (International Program)

ความสนใจ


– Family Welfare, Social Problem, Social Action

การศึกษา


2013
University of Sydney ‐ Sydney, Australia
Postgraduate Research Support Scheme, The University of Sydney

2002
Master of Arts: Labour and welfare development
Thammasat University ‐ Bangkok, ThailandAcademic Achievement Award

1996
Bachelor of Arts: Public administration
Thammasat University ‐ Bangkok, Thailand
2nd Class Honor

X