งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

 

งานบริหารทั่วไป คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยธุรการและสารบรรณ

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

หน่วยอาคารสถานที่-ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:

นางวชิราภรณ์ วงศ์วาณิชภักดิ์
งานบริหารทั่วไป คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tel : +66 53 943504/ +66 53 943568
Fax : +66 53 222763
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
399 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โครงสร้างงานบริหารทั่วไป

 

 


X