คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง

งานประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เรื่อง การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง โดยมี อ.ดร.สิญา อุทัย

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ อาเซียนศึกษา

ใส่ความเห็น

X