คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “ม่วงคำ: ความทรงจำต่อวัฒนธรรมและการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยั่งยืน”

คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “ม่วงคำ: ความทรงจำต่อวัฒนธรรมและการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ บ้านม่วงคำ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Photo Cr : โครงการบัณฑิตศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X