พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X