คณะสังคมศาสตร์ ร่วมจัดงานประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมจัดงานประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีอาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรใหม่ อาเซียนศึกษา ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น

X