คณะสังคมศาสตร์ ร่วมงานสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

คุณจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และหัวหน้าสำนักวิชาฯ ให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ใส่ความเห็น

X