คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” เพื่อพัฒนาทักษะให้กับสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 16 คน  โดยเรียนเชิญDr. Robert A. Farnan  มาเป็นวิทยากรบรรยายโดยหัวข้อเรื่อง “Project Design and Publication Skills for Graduate Students Workshop”
ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ระหว่าง เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องเรียน 01-005 อาคารปฏิบัติการ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X