คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ) จำนวน 33 คน โดยเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี ชัยพิมลผลิน มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการในและต่างประเทศ 

1. การคัดเลือกวารสารให้สอดคล้องกับบทความงานวิจัย

2. เทคนิคการเพิ่มโอกาสในการถูกเลือกเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

3. ทำอย่างไรเมื่อถูกปฏิเสธจากการตีพิมพ์

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X