คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ) จำนวน 33 คน โดยเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง “แนวทางการเขียนบทความวิชาการ” ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้อง 01-005 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X