คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” เพื่อพัฒนาทักษะให้กับสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 26 คน  โดยเรียนเชิญ Dr. Ta-Wei Chu มาเป็นวิทยากรบรรยายโดยหัวข้อเรื่อง “Academic Writing for Graduate Students”
ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ระหว่าง เวลา 9.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ (ห้องกระจก 4107) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X