คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” เพื่อพัฒนาทักษะให้กับสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 26 คน  โดยเรียนเชิญ Dr. Ta-Wei Chu มาเป็นวิทยากรบรรยายโดยหัวข้อเรื่อง “Academic Writing for Graduate Students”
ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ระหว่าง เวลา 9.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ (ห้องกระจก 4107) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X