คณะสังคมศาสตร์ ประกาศการจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 04101

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างานปรับปรุงซ่อมแซม 04101 (อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนในสามารถ  คลิก! ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

X